ساخت انواع اسکلت فلزی
این شرکت درزمینه طراحی و اجرای پروژه های...


میکروپایل
معرفي اجمالي ميكروپايل   بطور كلي در...


نیلینگ
مهاربندی به روش نیلینگ (Soil nailing) و سیستم...


بتن و مقاومت مصالح
امروزه کنترل کیفیت مصالح و جوش در پروژه...


ژئوتکنیک و مکانیک خاک
بخش ژئوتکنیک بخش ژئوتکنیکی شرکت مهندسین...