• تولید و فروش تجهیزات خاک و بتن

تولید و فروش تجهیزات خاک وبتن

شرکت پی خاک سنگ علاوه بر فعالیت در زمینه پروژه های ژئوتکنیک در زمینه تولید و واردات تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه خاک و بتن فعالیت دارد.

این شرکت با توجه به دارا بودن رتبه بندی پایه یک ژئوتکنیک، و تجربه بسیار در کارکردن با دستگاه های آزمایشگاهی،اشراف بسیار خوبی بر نحوه کارکرد و

عملکرد دستگاه ها دارد که این امر باعث تولید تجهیزاتی بسیار مناسب در این زمینه گردیده است .