• خدمات جنبی بهسازی و مقاوم سازی

    انجام کلیه‌ خدمات ، آزمایشات و تست‌های مصالح جهت استفاده در طرح‌های مقاوم سازی

خدمات جنبی مقاوم سازی

با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهای زلزله خیز بوده و در آن زلزله های بزرگ رخ می دهد ، جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از زلزله های شدید بسیار مهم و دشوار می باشد. لیکن با آموزش همگانی، شناسایی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیری ساختمان ها، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی و ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی آن ها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش داد. بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر انجام می شود. مراحل بهسازی لرزه ای ساختمان های و سازه های موجود دارای چندین مرحله می باشد که اصلی ترین مرحله شامل بررسی ویژگی های ساختمان و ساختگاه و جمع آوری اطلاعات وضع موجود ساختمان می باشد که به عنوان “خدمات جنبی بهسازی و مقاوم سازی تعریف می شود. که در این راستا مهندسین مشاورپی خاک سنگ با توجه به نیروهای متخصص و مجرب و داشتن تجربه بسیار فراوان و ارزنده در این زمینه، خدمات ذیل را در با دقت تمام و در سریع ترین زمان و با کیفیت کامل ارائه می نماید.