• ساخت و فروش ادوات حفاری

ساخت و فروش دستگاه های حفاری

این شرکت با توجه به دارا بودن بیش از ۱۰ دستگاه حفار در پروژه های خود، علاوه بر تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز حفاری ، اقدام به ساخت دستگاه حفاری نیز نموده است و تاکنون دستگاه هایی بسیار مناسب برای حفاری در انواع خاک ها تولید نموده که در پروژه های بسیاری در کشور مشغول به کار می باشند.