ژئوفیزیک

ژئوفیزیک علم بکار بردن اصول فیزیک زمین برای مطالعه ساختمان و ویژگی های لایه های تشکیل دهنده زمین است. روش ها و ابزار های ژئوفیزیکی بر مبنای اندازه گیری این تفاوت ها در خواص فیزیکی مختلف مانند سرعت عبور موجهای لرزه ای، هدایت الکتریکی، ویژگیهای مغناطیسی و … بنا نهاده شده اند تا بتوان در زمان کوتاه و در گستره ای وسیع تر و ارزانتر نسبت به روش های مشاهده مستقیم ژئوتکنیکی به بررسی این تغییرات در ویژگیها و ماهیت و توزیع مصالح بوجود آوردنده آنها پرداخت. نقش محقق ژئوفیزیک تفسیر این تغییرات به منظور تهیه مدل مناسب از زمین شناسی منظقه مورد مطالعه و ارائه این مدل ها به مهندسین زمین شناس و ژئوتکنیک به منظور طرح ریزی بهتر عملیات اکتشاف ژئوتکنیکی مورد نیاز است.

تشخیص و استفاده مناسب از هر روش ژئوفیزیکی نیاز به تجربه و ماهیت مهندسی خاص دارد که شرکت مهندسین مشاور پی خاک سنگ با داشتن این مزیت ها خدمات ذیل را ارائه می نماید:

زمین شناسی مهندسی

علم زمین شناسی مهندسی به عنوان اطلاعات پایه جزء مهمترین بخشهای مطالعاتی طرحهاست. شناخت دقیق طمین سازه طراحی را به سمتی هدایت می کند که با حداقل هزینه ها، سازه ای پایدار و مطمئن طراحی شود و در نتیجه استفاده بهینه از سرمایه های ملی را تضمین کند. در این زمینه ایجاد همسویی و انسجام کلی در غالب طرح های بزرگ مطالعات زمین شناسی مهندسی ضرورت دارد. لذا این مهندسین مشاور با داشتن تجارب مفید و ارزنده در این زمینه خدمات ذیل را ارائه می نماید:

لرزه خیزی

شرایط لرزه زمین ساخت و تنوع خاک محل قرارگیری سازه و تجهیزات مختلف، موجب شده است تا در پروژه های بهسازی لرزه ای با اهمیت، تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه، امری اجتناب ناپذیر شود. چارچوب کلی تحلیل خطر در مطالعات لرزه خیزی گنجانده می شود که مراحل آن در ذیل آورده شده است و این خدمات توسط شرکت پی خاک سنگ بخوبی ارائه می گردد.

1
2
3
4
earthqueck
1

مرحله۱: چشمه های لرزه ایی

2

مرحله ۲: لرزه خیزی

3

مرحله ۳: رابطه کاهندگی

4

مرحله ۴: تحلیل خطر زلزله