ژئوتکنیک چیست؟

مهندسی ژئوتکنیک به عنوان شاخه‌ایی از مهندسی عمران در ارتباط با مواد و مصالح طبیعی موجود در نزدیکی و یا سطح زمین بوده که این مصالح خاک و یا سنگ نامیده می‌َشود.

در مهندسی ژئوتکنیک به شاخه‌هایی از قبیل زمین‌شناسی مهندسی، مکانیک خاک، مهندسی پی و مکانیک سنگ، بیشتر تاکید می‌گردد.

با در نظر گرفتن شاخه‌های معرفی شده، مهندسی ژئوتکنیک به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها و سنگ‌ها، پیش بینی عملکرد و واکنش خاک و سنگ بستر در مقابل بارهای وارده از سازه، پایداری شیب‌های طبیعی و مصنوعی، عملکرد خاک و سنگ حاصل از تراشه زنی و گودبرداری، پایداری دیوارهای حایل اعم از موقت و دائمی، بررسی عملکرد خاک‌های مسئله‌دار، معضلات کنترل فشار و حرکت آب از زیر و بدنه سدهای خاکی و همچنین نگهداری و بازسازی بناهای قدیمی می‌پردازد.

2016062119384645

اهمیت کاربرد و سرویس دهی سازه‌های مرتبط با زمین و نیز کاربرد وسیع مصالح طبیعی خاک و سنگ در پروژه‌های عمرانی، مطالعات، شناسایی، گردآوری و اندازه‌گیری خصوصیات این مصالح در آزمایشگاه و نیز در محل را ضروری نموده که زیر شاخه ” اکتشافات یا مطالعات ژئوتکنیکی ” را در مهندسی ژئوتکنیک شامل می‌شود.

لذا شرکت مهندسین مشاور پی خاک سنگ در زمینه اکتشافات ژئوتکنیکی با سابقه مفید و ارزنده و با بهره گیری از افراد متخصص و زبده خدمات ذیل را تحت پوشش قرار می دهد:

 • حفاری و نمونه گیری

  انجام حفاری‌های ژئوتکنیکی با روش شستشویی (Wash Boring)، مغزه‌گیری ممتد (Continues Coring) و اوگر (Auger) نمونه‌برداری دست‌نخورده از خاک شامل شلبی-یوفر، دنیسون، پیپر، مونولیت و نمونه برداری دست نخورده از اعماق مختلف زمین در خشکی، ساحل و فراساحل

 • آزمایش های صحرایی

  ربه نفوذ استاندارد (SPT)، نفوذ مخروطی استاتیکی (CPT) و دینامیکی (DCPT)، بارگذاری صفحه(PLT)، برش مستقیم برجا به روش خشک و اشباع، دانسیته در محل به روش مخلوط ماسه و روش هسته ایی، تعیین نفوذپذیری به روش لوفان(LF) و لوژان (LU) و نفوذگر (کاوشگر) دینامیکی (DPT) سبک و نیمه سنگین، تعیین هدایت حرارتی، CBR صحرایی، برش پره، نفوذگر جیبی، توروین

 • خدمات مهندسی

  تحلیل نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی ژئوتکنیک و پی به منظور طراحی پی و سازه‌های تکنیکی، مطالعه و طراحی پروژه‌ها با زمین‌ها و ساختارهای پیچیده و خاص ژئوتکنیک

 • آزمایش های آزمایشگاهی :

 • آزمایشات فیزیکی خاک

  Grid Sub-Title

  رطوبت، دانسیته، دانه بندی، حدود اتربرگ، وزن مخصوص ذرات جامد، تراکم، هدایت حرارتی

 • آزمایشات مقاومتی

  و نفوذ آب در خاک

  مقاومت فشاری سه محوری، تک محوری، برش مستقیم، تحکیم، تورم، رمبندگی، واگرایی، نفوذپدیری، CBR

 • آزمایشات فیزیکی

  و دوام سنگ و سنگدانه

  رطوبت، دانسیته، تخلخل، جذب آب، دوام سنگ، جذب آب، وزن مخصوص (لس انجلس)، سلش ضربه، افت وزنی در برابر سولفات، افت وزنی حاصل از ذوب یخ، درصد تورق و تطویل، تعیین اندازه گیری اندکس شکل و بافت دانه ها

 • آزمایشات مقاومتی سنگ

  آزمایشات مقاومتی سه‌محوری( سل‌هوک‌براون ) ، تک‌محوری با اندازه‌گیری ضریب یانگ ویواسون، برش مستقیم روی سطوح درز طبیعی و اره‌بر، بار نقطه، برزیلین، تعیین سرعت موج طولی و برشی

 • آزمایشات شیمی خاک

  کلر، سوفات محلول در آب و اسید، اسیدیته، محتوای گچ و مواد آلی

 • آزمایشات شیمی در آب

  کلر، سولفات محلول در آب و اسید، اسیدیته، سختی موقت و دائم، هدایت الکتریکی، شوری