...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه بتن

آون 110 لیتر برند شیماز (فور آزمایشگاهی هوشمند آلومینیوم)

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه خاک

ابزار تعیین وزن مخصوص و سنگدانه (میله مخروط)

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه بتن

اتوکلاو پزشکی

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه بتن

الک 200 شستشو اطلس با کیفیت عالی (الک پایه بلند)

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : تجهیزات عمومی آزمایشگاه

باسکول دیجیتال 50 کیلویی

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه خاک

باکس اشباع قالب برش (حوضچه)

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه خاک

باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰×۱۰ میلی‌متر

→ بیشتر بخوانید
...
تاریخ انتشار : May 25, 2024, 1:11 p.m. دسته بندی : آزمایشگاه خاک

باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰×۶۰ میلی‌متر

→ بیشتر بخوانید

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاه بتن و خاک با تخفیف ویژه

آخرین به روزرسانی پنجم خرداد ماه ماه سال 1403 تا 25 خرداد قیمت ها دارای تخفیف می باشد

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاه بتن و خاک با تخفیف ویژه

آخرین به روزرسانی پنجم خرداد ماه ماه سال 1403 تا 25 خرداد قیمت ها دارای تخفیف می باشد

# نام محصول قیمت قیمت در تخفیف ویژه صفحه محصول تصویر محصول
1 آون 110 لیتر برند شیماز (فور آزمایشگاهی هوشمند آلومینیوم) 20500000 None صفحه محصول آون 110 لیتر برند شیماز (فور آزمایشگاهی هوشمند آلومینیوم)
2 ابزار تعیین وزن مخصوص و سنگدانه (میله مخروط) 400000 None صفحه محصول ابزار تعیین وزن مخصوص و سنگدانه (میله مخروط)
3 اتوکلاو پزشکی 29000000 None صفحه محصول اتوکلاو پزشکی
4 الک 200 شستشو اطلس با کیفیت عالی (الک پایه بلند) 1800000 None صفحه محصول الک 200 شستشو اطلس با کیفیت عالی (الک پایه بلند)
5 باسکول دیجیتال 50 کیلویی 4200000 None صفحه محصول باسکول دیجیتال 50 کیلویی
6 باکس اشباع قالب برش (حوضچه) 4200000 None صفحه محصول باکس اشباع قالب برش (حوضچه)
7 باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰×۱۰ میلی‌متر 9500000 None صفحه محصول باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰×۱۰ میلی‌متر
8 باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰×۶۰ میلی‌متر 8500000 None صفحه محصول باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰×۶۰ میلی‌متر
9 دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰ دیجیتال 52000000 None صفحه محصول دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰ دیجیتال
10 دستگاه اولتراسونیک بتن 14000000 None صفحه محصول دستگاه اولتراسونیک بتن
11 دستگاه آرماتوریاب 6300000 None صفحه محصول دستگاه آرماتوریاب
12 دستگاه CBR دستی 16000000 None صفحه محصول دستگاه CBR دستی
13 چگالی سنج هیدرومتری H152 2300000 None صفحه محصول چگالی سنج هیدرومتری H152
14 حوضچه نگهداری نمونه های بتنی ۱۰۰۰ لیتری 6900000 None صفحه محصول حوضچه نگهداری نمونه های بتنی ۱۰۰۰ لیتری
15 حوضچه نگهداری نمونه‌های بتنی ۵۰۰ لیتری 5400000 None صفحه محصول حوضچه نگهداری نمونه‌های بتنی ۵۰۰ لیتری
16 درپوش مزور 140000 None صفحه محصول درپوش مزور
17 چگالی سنج مدل H152 آلمانی 8000000 None صفحه محصول چگالی سنج مدل H152 آلمانی
18 چکش تراکم 5.5 پوندی 1400000 None صفحه محصول چکش تراکم 5.5 پوندی
19 چکش تراکم 10 پوندی 1600000 None صفحه محصول چکش تراکم 10 پوندی
20 چکش اشمیت 9800000 None صفحه محصول چکش اشمیت
21 ترمومتر دیجیتالی بتن 350000 None صفحه محصول ترمومتر دیجیتالی بتن
22 جک بتن شکن ۲۰۰ تن 67000000 None صفحه محصول جک بتن شکن ۲۰۰ تن
23 جک بتن شکن ۲۰۰ تن آزمون 78000000 None صفحه محصول جک بتن شکن ۲۰۰ تن آزمون
24 سری کامل الک اطلس 19000000 None صفحه محصول سری کامل الک اطلس
25 سری کامل اسلامپ بتن با قیف آلومینیومی 2300000 None صفحه محصول سری کامل اسلامپ بتن با قیف آلومینیومی
26 سری کامل اسلامپ بتن (آهنی) 2200000 None صفحه محصول سری کامل اسلامپ بتن (آهنی)
27 چکش SPT 3500000 None صفحه محصول چکش SPT
28 ترازوی دیجیتال یک کیلوگرم 2000000 None صفحه محصول ترازوی دیجیتال یک کیلوگرم
29 ترازوی دیجیتال ۳۰ کیلوگرم 3000000 None صفحه محصول ترازوی دیجیتال ۳۰ کیلوگرم
30 ترازوی دیجیتال ۳ کیلوگرم 2000000 None صفحه محصول ترازوی دیجیتال ۳ کیلوگرم
31 ترازوی دیجیتال ۲ کیلوگرم (نوت بوک) 2500000 None صفحه محصول ترازوی دیجیتال ۲ کیلوگرم (نوت بوک)
32 بلین سیمان 3500000 None صفحه محصول بلین سیمان
33 پودر کپینگ 200000 None صفحه محصول پودر کپینگ
34 پودر هگزا متافسفات سدیم 400000 None صفحه محصول پودر هگزا متافسفات سدیم
35 پیکنومتر 300000 None صفحه محصول پیکنومتر
36 دستگاه میزلرزان بتن (میز ویبره) 19000000 None صفحه محصول دستگاه میزلرزان بتن (میز ویبره)
37 دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن یک اینچی 2600000 None صفحه محصول دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن یک اینچی
38 دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن دو اینچی 2900000 None صفحه محصول دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن دو اینچی
39 دستگاه لس آنجلس دیجیتال ورق 8 میلی‌متری 53000000 None صفحه محصول دستگاه لس آنجلس دیجیتال ورق 8 میلی‌متری
40 دستگاه کرگیری بتن 5100 وات 35000000 None صفحه محصول دستگاه کرگیری بتن 5100 وات
41 دستگاه کرگیری بتن 2300 وات 29000000 None صفحه محصول دستگاه کرگیری بتن 2300 وات
42 دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی 4800000 None صفحه محصول دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی
43 دستگاه شیکر الک برقی 10800000 None صفحه محصول دستگاه شیکر الک برقی
44 دستگاه سه محوری کامل با ملحقات CD ،CU ،UU دیجیتال 78000000 None صفحه محصول دستگاه سه محوری کامل با ملحقات CD ،CU ،UU دیجیتال
45 دستگاه سه محوری کامل با ملحقات CD ،CU ،UU آنالوگ 54000000 None صفحه محصول دستگاه سه محوری کامل با ملحقات CD ،CU ،UU آنالوگ
46 دستگاه سه محوری با ملحقات UU آنالوگ 44000000 None صفحه محصول دستگاه سه محوری با ملحقات UU آنالوگ
47 دستگاه درصد هوای بتن (هواسنج بتن) 6900000 None صفحه محصول دستگاه درصد هوای بتن (هواسنج بتن)
48 دستگاه تک محوری خاک دیجیتال 35000000 None صفحه محصول دستگاه تک محوری خاک دیجیتال
49 دستگاه تک محوری خاک دستی 10500000 None صفحه محصول دستگاه تک محوری خاک دستی
50 دستگاه تک محوری خاک برقی 25000000 None صفحه محصول دستگاه تک محوری خاک برقی
51 دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی خاک 9500000 None صفحه محصول دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی خاک
52 دستگاه تحکیم آهنی با سل برنجی 8900000 None صفحه محصول دستگاه تحکیم آهنی با سل برنجی
53 دستگاه برش مستقیم ۳۰×۳۰ دیجیتال 85000000 None صفحه محصول دستگاه برش مستقیم ۳۰×۳۰ دیجیتال
54 مته مغزه گیری بتن 4 اینچ 3500000 None صفحه محصول مته مغزه گیری بتن 4 اینچ
55 ماسه استاندارد اوتاوا 35000 None صفحه محصول ماسه استاندارد اوتاوا
56 لوازم کامل آزمایش نفوذپذیری با بار افتان آزمایشگاهی 9500000 None صفحه محصول لوازم کامل آزمایش نفوذپذیری با بار افتان آزمایشگاهی
57 لوازم کامل CBR 900000 None صفحه محصول لوازم کامل CBR
58 لوازم سه محوری به قطر 50 3500000 None صفحه محصول لوازم سه محوری به قطر 50
59 لوازم سه محوری به قطر 38 3000000 None صفحه محصول لوازم سه محوری به قطر 38
60 لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک 650000 None صفحه محصول لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک
61 گرمخانه (آون) 110 لیتری (طب آزما) 13500000 None صفحه محصول گرمخانه (آون) 110 لیتری (طب آزما)
62 کوبه بتن (رامر)​ 450000 None صفحه محصول کوبه بتن (رامر)​
63 کاتر برش 10×10 300000 None صفحه محصول کاتر برش 10×10
64 قالب مکعبی نمونه‌برداری بتن 15×15×15 سانتی‌متر، حدود 980 گرم 260000 None صفحه محصول قالب مکعبی نمونه‌برداری بتن 15×15×15 سانتی‌متر، حدود 980 گرم
65 قالب مکعبی نمونه‌برداری بتن 15×15×15 سانتی‌متر (طرح ترک) به وزن 2250 گرم 750000 None صفحه محصول قالب مکعبی نمونه‌برداری بتن 15×15×15 سانتی‌متر (طرح ترک) به وزن 2250 گرم
66 قالب مکعب نمونه‌برداری بتن ۱۵×۱۵×۱۵سانتی‌متر دو تکه 370000 None صفحه محصول قالب مکعب نمونه‌برداری بتن ۱۵×۱۵×۱۵سانتی‌متر دو تکه
67 قالب مقاومت فشاری سیمان 5×5×5 سانتی‌متر 1700000 None صفحه محصول قالب مقاومت فشاری سیمان 5×5×5 سانتی‌متر
68 قالب مقاومت خمشی سیمان 2000000 None صفحه محصول قالب مقاومت خمشی سیمان
69 قالب کپینگ نمونه بتن 6 اینچ 1400000 None صفحه محصول قالب کپینگ نمونه بتن 6 اینچ
70 قالب تراکم 6 اینچی 2900000 None صفحه محصول قالب تراکم 6 اینچی
71 قالب تراکم 4 اینچی 2400000 None صفحه محصول قالب تراکم 4 اینچی
72 قالب استوانه ای دو تکه 15 * 30 420000 None صفحه محصول قالب استوانه ای دو تکه 15 * 30
73 قالب اتوکلاو 1900000 None صفحه محصول قالب اتوکلاو
74 ظروف تعیین درصد رطوبت خاک 65000 None صفحه محصول ظروف تعیین درصد رطوبت خاک
75 ظرف تعیین توده حجمی سنگدانه و بتن ساده (ظرف 7 لیتری) 0 None صفحه محصول ظرف تعیین توده حجمی سنگدانه و بتن ساده (ظرف 7 لیتری)
76 شیارکش عصایی، شیارکش تخت و مکعب کالیبره 700000 None صفحه محصول شیارکش عصایی، شیارکش تخت و مکعب کالیبره
77 سنگ تخلخل 10×10 300000 None صفحه محصول سنگ تخلخل 10×10
78 وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن 3400000 None صفحه محصول وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن
79 وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (چینی) 52000000 None صفحه محصول وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (چینی)
80 وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (کارگاهی) 36000000 None صفحه محصول وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (کارگاهی)
81 وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه 26000000 None صفحه محصول وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه
82 وسایل کامل سندباتل ۴ اینچی 2800000 None صفحه محصول وسایل کامل سندباتل ۴ اینچی
83 وسایل کامل سندباتل ۶ اینچی 3700000 None صفحه محصول وسایل کامل سندباتل ۶ اینچی