گروه صنعتی پی خاک سنگ

لوازم سه محوری به قطر 38

قیمت:

2,500,000 تومان

مشخصات لوازم سه محوری به قطر 38

لوازم سه محوری به قطر ۳۸ برای آماده‌سازی نمونه‌های دست خورده و دست نخورده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوازم عبارتند از:

  • غشاءکش (غشاء انداز)
  • غشاء از جنس لاتکس
  • نمونه‌گیر با چکش
  • نمونه درست‌کن (نمونه‌گیر دو کفه مساحت نمونه با چکش)
  • کاغذ صافی
  • سنگ متخلخل

زمان تحویل فوری