گروه صنعتی پی خاک سنگ

دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰ دیجیتال

تخفیف!

جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های ریزدانه و ماسه‌ای

قیمت:

44,100,000 تومان

مشخصات دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰ دیجیتال

دستگاه برش مستقیم ۱۰ در ۱۰ دیجیتال جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های ریزدانه‌ای و ماسه‌ای (شامل فی و سی خاک یا تعیین ضریب اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک)

ویژگی
توضیحات
استانداردها
ASTM D3080, BS1377-7, ISIRI 18652
سایز باکس
۱۰×۱۰ یا ۶۰×۶۰ میلی‌متر
ظرفیت
۵۰۰ کیلوگرم (۵ کیلونیوتن)
دقت
۱۰۰ گرم (یک نیوتن)
محدوده تنظیم سرعت بارگذاری
 ۰/۰۱ میلی‌متر تا ۵۰ میلی‌متر در دقیقه
کورس گیج افقی
۳۰ میلی‌متر
دقت گیج افقی
۰/۰۱ میلی‌متر
کورس گیج قائم
۱۰ میلی‌متر
دقت گیج قائم
۰/۰۱ میلی‌متر
لوازم جانبی ۳۷ کیلوگرم وزنه (۲ وزنه ۱۰ کیلوگرمی + ۲ وزنه ۵ کیلوگرمی + ۲ وزنه ۲ کیلوگرمی + ۳ وزنه ۱ کیلوگرمی)
لوازم مورد نیاز باکس ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر، صفحات متخلخل با کوبه باکس برش ۱۰ × ۱۰
توضیحات تکمیلی
محدوده تنظیم سرعت بارگذاری: ۰/۰۱ تا ۵۰ میلی‌متر در دقیقه، صفحه نمایش دیجیتال دارای سرو موتور (Servo)، کورس گیج: ۳۰ میلی‌متر، دقت گیج: ۰/۰۱ میلی‌متر
گارانتی
یک سال
زمان تحویل
فوری