گروه صنعتی پی خاک سنگ

وسایل تعیین ذرات نرم و سست سبک

تعیین ذرات نرم و سست سبک موجود در مصالح سنگی بتن

قیمت:

1,400,000 تومان

مشخصات وسایل تعیین ذرات نرم و سست سبک

وسایل تعیین ذرات نرم و سست سبک برای تعیین میزان ذرات سست و نرم و سبک موجود در مصالح سنگدانه ای بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاندارد:  ASTM C330

مشخصات وسایل

  • ترازو نوت بوکی Notebook ( با ظرفیت 2 کیلوگرم و دقت ۰/۱ گرم)
  • کاغذ صافی
  • چگالی سنج: ۲۰۰۰-۱۰۰۰
  • بشر پلاستیکی: ۵۰۰ سی سی
  • مزور پلاستیکی: ۵۰۰ سی سی
  • کلرید روی: ۱۰۰ گرم
  • آب مقطر: نیم لیتر

زمان تحویل: فوری