گروه صنعتی پی خاک سنگ

وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه

جهت اندازه‌گیری میزان تورق وتطویل سنگدانه‌ها

قیمت:

1,500,000 تومان

مشخصات وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه

وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه برای تعیین محتوای پولکی (تورق) و محتوای ذرات سوزنی (تطویل) سنگدانه‌های شن به کار می‌رود. میزان ورقه ورقه شدن (تورق) و کشیدگی (تطویل) سنگدانه به کار می‌رود.

ویژگی
توضیحات
استانداردها
ASTM D4794, BS 812, EN 933-3, ISIRI 11269
جنس ورق
آهن با آبکاری کروم یا پایه چوبی
توضیحات تکمیلی

شامل گیج پولکی برای اندازه‌گیری میزان تورق سنگدانه‌ها و گیج سوزنی برای اندازه‌گیری میزان تطویل سنگدانه‌ها

گارانتی
یک سال
زمان تحویل
فوری