گروه صنعتی پی خاک سنگ

آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر (The Los Angeles Abrasion Test)

خلاصه مطالب:

درباره آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌ آنجلس استاندارد: 89-ASTM C535 روش استاندارد آزمایش تعیین مقاومت در مقابل سائیدگی مصالح سنگی درشت دانه به قطر بزرگ‌تر از ۱۹ میلی‌متر توسط ماشین لس‌ آنجلس هدف آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌ آنجلس ۱۹ میلی‌متر این روش آزمایش تعیین مقاومت در مقابل سائیدگی مصالح سنگی […]

تعداد بازدید: 17 بار

درباره آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌ آنجلس

استاندارد: 89-ASTM C535 

روش استاندارد آزمایش تعیین مقاومت در مقابل سائیدگی مصالح سنگی درشت دانه به قطر بزرگ‌تر از ۱۹ میلی‌متر توسط ماشین لس‌ آنجلس

هدف آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌ آنجلس ۱۹ میلی‌متر

این روش آزمایش تعیین مقاومت در مقابل سائیدگی مصالح سنگی درشت دانه با اندازه بزرگ‌تر از ¾ اینچ (۱۹ میلی‌متر) را با استفاده از دستگاه لس‌آنجلس فراهم می‌سازد. روش آزمایش مصالح سنگی درشت کوچکتر از ½1 اینچ (37.5 میلی‌متر) در استاندارد C131  آماده است.

استاندارد های مرجع ASTM

C136 – روش آزمایش دانه‌بندی مطالح سنگی ریز و درشت

C670 – دستورالعمل تهیه دقت و خطای روش‌های آزمایش مصالح ساختمانی

C702 – دستورالعمل کاهش نمونه‌های صحرایی مصالح برای آزمایش

D75 – دستورالعمل نمونه‌گیری مصالح سنگی

E11 – مشخصه الک‌های توریسمی برای اهداف آزمایش

خلاصه آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر

آزمایش لس‌آنجلس اندازه‌گیری جدا شدن کانی‌های مصالح سنگی با دانه‌بندی استاندارد را در نتیجه سایش یا خراش در یک استوانه فولادی چرخشی شامل تعدادی گوی فولادی مشخص، تعداد گوی‌ها بستگی به دانه‌بندی نمونه آزمایش دارد، است. زمانی که استوانه می‌چرخد یک صفحه پره ای نمونه و گوی‌های فولادی را بالا می‌برد، آن‌ها را به اطراف پرت می‌کند تا در جهت دیگر استوانه فرو افتند و حالت خردشدگی ایجاد نماید. محتویات سپس در اطراف استوانه با سایش و خراش می‌چرخند تا به صفحه پره‌ای برخورد نمایند و این دور تکرار می‌شود. بعد از دور‌های از قبل تعریف شده محتویات از استوانه خارج شده و مصالح سنگی برای اندازه‌گیری جدا شده‌ها به عنوان درصد افت، الک می‌شوند.

اهمیت و کاربرد آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر

آزمایش لس‌آنجلس به عنوان نشانه‌ای از کیفیت نسبی یا برابری منابع و مصالح سنگی مختلف که دارای ترکیبات معدنی مشابه هستند به کار می‌رود. نتایج به طور اتوماتیک مقایسه قانونی بین منابع به وضوح متفاوت از نظر منشا، ترکیب یا ساختار را میسر نمی‌سازد. حدود مشخصه براساس این با دقت اضافی در ملحوظ داشتن انواع مصالح سنگی در دسترس مشخص گردد و تاریخچه عملکردشان در کاربردهای انتهایی مشخص گردد.

وسایل آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر

۱- ماشین لس‌ آنجلس: ماشین لس‌آنجلس مطابق با آزمایش C131 است. ماشین باید به گونه‌ای حرکت نماید و چنان متعادل گردد که سرعت دور از مرکز را بطور قابل توجهی یکنواخت نگه دارد. اگر نبشی به عنوان پره استفاده شود جهت چرخش آن باید به گونه‌ای باشد که وزنه توسط سطح خارجی نبشی گرفته شود. پس زدن یا شیب مکانیزم حرکت مشابه با تنایج آزمایش تجهیز است که توسط ماشین‌های لس آنجلس دیگر که سرعت دور از مرکز ثابتی ایجاد می‌نمایند، تکرار نشده است.

۲- الک‌ها: طبق مشخصات E11

۳- ترازو: ترازو یا قاپان با حساسیت 0.1% بیش از بار لازم در محدوده آزمایش

۴- وزنه: وزنه باید شامل ۱۲ گلوله فولادی کروی با میانگین قطر تقریبی یک اینچ (8.46 میلی‌متر) باشد و وزن هر کدام بین 390 و 445 گرم باشد که وزن کل آنها برابر 25±5000 است. گلوله‌های فولادی به قطر یک اینچ (46.038 میلی‌متر) یک اینچ (47.625 میلی‌متر) به وزن تقریبی هر یک به ترتیب 400 و 440 گرم براحتی در دسترس است. گلوله‌های فولادی به قطر یک اینچ ( 46.8 میلی‌متر) و وزن تقریبی 420 گرم همچنین ممکن است در دسترس باشد. وزن‌ها ممکن است شامل ترکیبی از این اندازه‌ها باشد.

نمونه‌گیری آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر

نمونه صحرایی باید مطابق با دستورالعمل D75  بدست آید و مطابق با دستورالعمل C702  به اندازه آزمایش کاسته شود. نمونه آزمایش شسته شده و در اون با دمای 221 تا 230 درجه فارنهایت (105 تا 106 درجه سانتی‌گراد) تا رسیدن به وزن ثابت خشک شود. به قسمت‌های با قطر هم اندازه تقسیم شود و مطابق با دانه‌بندی جدول که متناظر با اندازه مصالح سنگی که باید آزمایش شود مجددا  ترکیب گردد. وزنه نمونه قبل از آزمایش باید با تقریب یک گرم گزارش شود. اگر مصالح سنگی عاری از گردوغبار و مواد چسبنده هستند، شستن نمونه قبل و بعد از آزمایش ممکن است حذف شود. حدف شستن نمونه بعد از آزمایش به ندرت کاهش اندازه‌گیری افت را در حدود بیش از 2.0% وزنه اولیه نمونه به دنبال دارد. 

A گروه های 1 و 2 و 3 به ترتیب متناظر با گروه های E , F ,G در روش C131 اصلاح شده آزمایش برای تعیین سائیدگی مصالح سنگی درشت با استفاده از ماشین لس آنجلس است.

 روش آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس آنجلس

نمونه آزمایش و وزنه را در ماشین آزمایش لس آنجلس قرار دهید و ماشین را با سرعت 30 تا 33 دور در دقیقه برای 1000 دور چرخش بچرخانید. بعد از تعداد دورهای تعیین شده، مصالح را از ماشین خارج کنید و ابتدا نمونه را از الک درشت‌تر از 1.70 میلی‌متر (نمره 12) عبور دهید. بخش ریزتر باید روی الک 1.70 مطابق با روش C136 الک شود. مصالح درشت‌تر از الک 1.70 میلی‌متر باید شسته شود، در دمای 221 تا 230 درجه فارنهایت (105 تا 110 درجه سانتی‌گراد) تا وزن ثابت خشک شود و با دقت 5 گرم وزن شوند. اطلاعات عددی در رابطه با یکنواختی نمونه تخت آزمایش ممکن است با تعیین بعد از 200 دور به دست آید. نسبت افت بعد از 200 دور به بعد از 1000 دورنباید برای مصالح با سختی یکنواخت از 0.2 تجاوز نماید. وقتی که این مقدار تعیین گردید، با دقت از کم شدن هر قسمتی از نمونه اجتناب کنید. کل نمونه شامل گردوغبار شکسته‌ها را به ماشین آزمایش برای 800 دور نهایی لازم جهت تکمیل آزمایش برگردانید.

محاسبات آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر

افت (اختلاف بین و وزن اولیه و وزن نهایی نمونه آزمایش) به عنوان درصدی از وزن اولیه نمونه آزمایش بیان گردد. این مقدار را به عنوان درصد افت گزارش کنید. درصد افت تعیین شده با این روش هیچ گونه رابطه شناخته شده ای با درصد افت برای همان مصالح که به روشC131  آزمایش شوند، ندارد.

دقت آزمایش سایش سنگدانه‌‏های بتن در دستگاه لس‌آنجلس ۱۹ میلی‌متر

دقت برای این روش آزمایش دقت تعیین نشده است. انتظار می‌رود که با روش آزمایش C131 قابل مقایسه باشد.

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مطلب امتیاز دهید
4.5/5
این مطلب را به اشتراک بگذارید

فهرست مطالب

13