گروه صنعتی پی خاک سنگ

آزمایش مقاومت فشاری بتن (Compressive strength of concrete)

آزمایش مقاومت فشاری بتن (Compressive strength of concrete)

شکستن نمونه مکعبی بتن

استاندارد: ASTM C39-86, AASHTO T22

مقدمه آزمایش مقاومت فشاری بتن:

هدف از انجام آزمایش مقاومت فشاری، تعیین مقاومت فشاری نمونه استوانه ای یا مکعبی بتن است. مقاومت فشاری هر ماده، مقاومت آن ماده در برابر خرابی تحت بار فشاری است. به خصوص برای بتن، مقاومت فشاری پارامتر مهمی جهت تعیین عملکرد بتن در طول عمر سازه است. مقاومت فشاری بتن در آزمایشگاه بچینگ پلانت برای هر دسته ای به منظور حفظ کیفیت مورد نظر بتن در طول مدت عمل آوری تعیین می شود. مقاومت بتن برای محاسبه مقاومت اعضای سازه بتنی مورد نیاز است. نمونه های بتن ساخته شده و تحت نیروی فشاری برای به دست آوردن مقاومت فشاری آن، مورد آزمایش قرار می گیرند. به عبارت بسیار ساده، مقاومت فشاری با تقسیم بار شکست به مساحت اعمال بار، معمولاً پس از 28 روز از نگه داری و عمل آوری بتن محاسبه می شود.

در روند تعیین مقاومت فشاری بتن حداقل سه نمونه برای هر تست انتخاب می شود که قبل از انجام آزمایش باید به مدت 24 ساعت در آب مرطوب شوند. سپس نمونه ها را در دستگاه تست مورد آزمایش قرار می دهند و مقاومت فشاری نمونه از تقسیم حداکثر بار اعمال شده به سطح مقطع آن محاسبه می شود. هرچه نسبت آب به سیمان کمتر باشد مقاومت فشاری بالاتر خواهد بود. ظرفیت بتن برحسب psi بر اینچ مربع در واحد ایالت متحد و بر حسب مگاپاسکال در واحد SI گزارش می شود. برای مصارف معمول، مقاومت فشاری بتن بین 0.1 تا 61 مگاپاسکال می باشد.

 

وسايل مود نياز آزمایش مقاومت فشاری بتن:

 1. جک بتن شکن200 تن دیجیتال

(لینک صفحه فروش دستگاه جک بتن شکن200 تن دیجیتال اینجا قرار داده میشود)

 1. کولیس
 2. ترازو

مشخصات نمونه ها:

 • اگر قطر نمونه ها در یک قسمت بیش از ۲ درصد با قطر آن در هر قسمت دیگر تفاوت داشته باشد نباید از آنها در آزمایش استفاده کرد. این مسئله زمانی رخ می دهد که یک قالب فرسوده یا تغییر شکل یافته در ضمن حمل استفاده می کنند، وقتی که یک قالب انعطاف پذیر استفاده شود که در ضمن قالب گیری تغییر شکل دهد یا وقتی که یک مغزه حفاری شده در ضمن حفاری تغییر مکان دهد یا کج شود.
 • انتهای نمونه های آزمایش فشاری نباید از امتداد عمود بر محور آن بیش از نیم درجه انحراف داشته باشد. در صورتی که دو انتهای نمونه های آزمایش فشاری بیش از 0.002 اینچ (0.05 میلیمتر) ناصاف باشد، باید مطابق با دستورالعمل ها اندود شود یا سطوح آن سمباده زده شود تا رواداری مجاز تامین گردد. قطر نمونه که برای محاسبه سطح مقطع آن به کار برده می شود باید با دقت 0.01 اینچ (0.25 میلیمتر) تعیین گردد. قطر نمونه را از میانگین گیری مقادیر اندازه گیری شده در وسط ارتفاع نمونه و در دو امتداد عمود بر هم تعیین می کنند.

نمونه برداری از بتن

 

 • تعداد نمونه های استوانه ای که قطر متوسط آنها اندازه گیری می شود را می توان به یک نمونه در هر ده نمونه یا سه نمونه در روز کاهش داد. حتی اگر همه نمونه ها با یک قالب با تعدادی قالب که مورد استفاده مجدد قرار می گیرند به طور پیوسته ساخته می شوند و خطای میانگین قطرها در حدود 0.02 اینچ (0.51 میلیمتر) می باشد، می توان تعداد نمونه هایی که قطر آنها اندازه گیری می شود را کاهش داد. در صورتی که قطر میانگین در محدوده خطای 0.02 اینچ قرار نمی گیرد یا وقتی که نمونه ها با قالبهای مختلف ساخته می شود باید قطر همه نمونه های مورد آزمایش تک تک اندازه گیری شده و مقادیر مربوط به هر یک در محاسبه مقاومت فشاری استفاده شود. در صورتی که قطر های کمتری اندازه گیری شود، سطح مقطع عرضی نمونه های آزمایش شده باید از میانگین قطر حداقل سه نمونه یا بیشتر از نمونه هایی که به عنوان نماینده یک گروه نمونه اندازه گیری شده، محاسبه گردد.
 • وقتی که نسبت طول به قطر نمونه کمتر از 1.8 یا بیش از 2.2 باشد یا وقتی حجم استوانه از اندازه گیری ابعاد آن تعیین می گردد، باید طول آن با دقت 0.05 قطر اندازه گیری شود.

مشخصات دستگاه جک بتن شکن:

دقت دستگاه باید به صورتی باشد که بتوان بار نهایی را با دقت 1 درصد تعیین کرد. دستگاه دارای دو صفحه بارگذاری فولادی با سطوحی به سختی حداقل 55HRC  در مقیاس ROCkwell و با لایه ای سخت شده به عمق تقریبی 5 میلی متر باشد. اندازه صفحه های بارگذاری باید برابر و ترجیحا بزرگتر از سطوح نمونه ها باشد. ممکن است از صفحه های کمکی به حداقل ضخامت ۲۵ میلی متر روی صفحه زیرین یا روی نمونه استفاده کرد. سطوح تماس باید ماشین کاری شده باشند و رواداری مسطح بودن باید در حد 0.02 میلی متر به ازای هر ۱۰۰ میلی متر لبه نمونه مکعبی یا قطر نمونه استوانه ای باشد. یکی از صفحه های بارگذاری (ترجیحا صفحه فوقانی) باید دارای نشیمن گاه کروی، به ابعادی باشد که تغییر شکل صفحه، تحت بارهائی که به طور معمول استفاده می شود، از رواداری مسطح بودن تجاوز نکند.

 

جک بتن شکن 200 تن 

روش انجام آزمایش مقاومت فشاری بتن:

 1. آزمایشهای فشاری نمونه هایی که تحت رطوبت عمل آورده شده اند باید هرچه زودتر بعد از بیرون آوردن از اتاق رطوبت انجام شود.
 2. نمونه های آزمایش باید در فاصله ای که از اتاق رطوبت خارج می شوند تا انجام آزمایش به یک روش ساده مرطوب نگه داشته شوند. نمونه ها باید در شرایط مرطوب مورد آزمایش قرار گیرند.
 3. دامنه مجاز تغییرات زمان شکستن نمونه هایی که باید در سن مشخصی شکسته شوند به شرح زیر است:
سن آزمایش دامنه تغییرات مجاز
24 ساعت 0.5 ساعت یا 2.1 درصد
3 روز 2 ساعت یا 2.8 درصد
7 روز 6 ساعت یا 3.6 درصد
28 روز 20 ساعت یا 3 درصد
90 روز 2 روز یا 2.2 درصد

 

 1. قرار دادن نمونه؛ بلوک تکیه گاهی پایینی از طرف روی سخت شده آن به طرف بالا در جای خود قرار دهید. سطوح تکیه گاهی بالایی و بلوکهای تکیه گاهی پایین و نمونه را تمیز نموده و نمونه آزمایش را روی بلوک تکیه گاهی پایینی قرار دهید. با دقت محور نمونه و مرکز بلوک تکیه گاهی را که نشیمن کروی دارد هم امتداد نمایید. همانطوری که بلوک تکیه گاهی کروی روی نمونه پایین آورده می شود، قسمت متحرک را با دست بچرخانید به طوری که جای گیری یکنواختی حاصل شود.
 2. سرعت بارگذاری؛ بار را بدون تغییرات ناگهانی و به صورت پیوسته اعمال کنید. فک متحرک ماشینهای آزمایشی که از نوع پیچی هستند باید وقتی که ماشین هنوز با نمونه تماس پیدا نکرده اند تقریبا با سرعت 0.05 اینچ در دقیقه (1.3 میلیمتر در دقیقه ) حرکت کند. سرعت بارگذاری ماشینهایی که از نوع هیدرولیکی هستند (حرکت صفحه پهن به سوی میله اندازه گیری) باید متناظر با سرعت بارگذاری روی نمونه ها در حدود ۲۰ تا ۵۰ پوند بر اینچ مربع بر ثانیه (0.14 تا 0.34 مگاپاسکال در ثانیه) باشد. سرعت بارگذاری مشخص شده باید حداقل در محدوده نصف بار پیش بینی شده نگه داشته شود. در ضمن اعمال اولین نیمه بارگذاری پیش بینی شده، سرعت بارگذاری بزرگتری مجاز شمرده می شود. وقتی که نمونه به سرعت بلافاصله قبل از گسیختگی به حد تسلیم رسیده است نباید هیچ تغییری در سرعت بارگذاری داده شود.
 3. بارگذاری را تا زمانی که نمونه شکسته شود ادامه دهید و حداکثر باری را که نمونه تحمل می کند، ثبت کنید. به مکانیزم شکست ظاهری نمونه بتن نیز توجه نمایید.

 

 

محاسبات آزمایش مقاومت فشاری بتن:

 • تعیین مقاومت فشاری نمونه بتنی (P):

F: حداکثر بار اعمال شده بر نمونه

A: سطح مقطع عرضی میانگین نمونه

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مطلب امتیاز دهید
4.5/5
این مطلب را به اشتراک بگذارید

فهرست مطالب