گروه صنعتی پی خاک سنگ

باسکول دیجیتال 50 کیلویی

جهت تعیین نسبت ماسه به ریزدانه خاک و مشخص کردن درصد خاک رس موجود در ماسه تورم

قیمت:

3,600,000 تومان

مشخصات باسکول دیجیتال 50 کیلویی

ویژگی
توضیحات
ظرفیت
۵۰ کیلوگرم
دقت
۲ گرم
گارانتی
یک سال
زمان تحویل
فوری