گروه صنعتی پی خاک سنگ

پودر هگزا متافسفات سدیم

قیمت:

400,000 تومان

مشخصات پودر هگزا متافسفات سدیم

پودر هگزا متافسفات سدیم قابل استفاده در آزمایش هیدرومتری جهت جداسازی ذرات خاک

  • وزن بسته‌بندی: یک کیلوگرم
  • زمان تحویل: فوری